1. KONGRES WIEDEŃSKI.                                                                    

  TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW- Jak obradował Kongres Wiedeński.
2. REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA.
3. NOWE IDEOLOGIE.
4. PRZECIWKO ŚWIĘTEMU PRZYMIERZU.
5. EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM -powtórzenie
6. PO UPADKU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO.
7. W KRÓLESTWIE POLSKIM
8. POWSTANIE LISTOPADOWE
8.TAJEMNICA SPRZED WIEKÓW- Czy Powstanie Listopadowe mogło zakończyć się sukcesem?
9. WIELKA EMIGRACJA
10. ZIEMIE POLSKIE PO UPADKU POWSTANIA LISTOPADOWEGO
11. WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH
12. KULTURA POLSKA DOBY ROMANTYZMU
13. ZIEMIE POLSKIE PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM-powtórzenie
14. STANY ZJEDNOCZONE W XIX WIEKU
15. ZJEDNOCZENIE NIEMIEC I WŁOCH
16. KOLONIALIZM W XIX WIEKU
17. ROZWÓJ NOWYCH RUCHÓW POLITYCZNYCH
18. POSTĘP TECHNICZNY I ZMIANY CYWILIZACYJNE.
19. KULTURA PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

Autor: Monika Gaborek , nauczycielka historii w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Św. Heleny w Nowym Sączu.

TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW- Kim byli impresjoniści? 
29.EUROPA I ŚWIAT PO WIOŚNIE LUDÓW- powtórzenie
20. ZIEMIE POLSKIE PRZED POWSTANIEM STYCZNIOWYM
21. POWSTANIE STYCZNIOWE
22. REPRESJE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM
23. W ZABORZE PRUSKIM I AUSTRIACKIM
24. ROZWÓJ GOSPODARCZY ZIEM POLSKICH
25. NOWE RUCHY POLITYCZNE NA ZIEMIACH POLSKICH
26. ORGANIZACJE NIEPODLEGŁOŚCIOWE NA POCZĄTKU XX WIEKU
    TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW- Jak działała Organizacja Bojowa PPS?
27. KULTURA POLSKA PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
28. ZIEMIE POLSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW- powtórzenie
29. ŚWIAT NA DRODZE KU WOJNIE

                                                                                                 30. NA FRONTACH I WOJNY ŚWIATOWEJ

 TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW - Jakie były początki czołgów?
31. I  WOJNA ŚWIATOWA NA ZIEMIACH POLSKICH
32. REWOLUCJE W ROSJI
33. SPRAWA POLSKA W I WOJNY ŚWIATOWEJ
34. POLSKIE DROGI DO WOLNOŚCI
35. KRWAWE DNI MIĘDZYRZECA -HISTORIA REGIONALNA
36. I WOJNA ŚWIATOWA -powtórzenie
37. ŚWIAT PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ
38. NARODZINY FASZYZMU -FASZYZM WE WŁOSZECH
39. FASZYZM W NIEMCZECH
    TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW-Odbudowa armii niemieckiej po I wojny światowej
40. ZSRR PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
41. KULTURA  I ZMIANY SPOŁECZNE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
42. ŚWIAT MIĘDZY WOJNAMI
43.  ŚWIAT W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM - powtórzenie
                          44. ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
45. WALKI O WSCHODNIĄ GRANICĘ
    TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW- Jak doszło do "Cudu nad Wisłą"?
46. KSZTAŁTOWANIE SIĘ  GRANICY ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ
47. RZĄDY PARLAMENTARNE
48. ZAMACH MAJOWY I RZĄDY SANACJI

Autor: Monika Gaborek , nauczycielka historii w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Św. Heleny w Nowym Sączu.

49. GOSPODARKA II RZECZPOSPOLITE
50. SPOŁECZEŃSTWO ODRODZONEJ POLSKI
51. OSIĄGNIĘCIA II RZECZPOSPOLITEJ
52. II RZECZPOSPOLITA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ
53. POLSKA W PRZEDEDNIU WOJNY
54.POLSKA W OKRESIE MIEDZY WOJENNYM -powtórzenie